Cheers
DAT Power
Written 1 brief
B163, Khu phố 3

0 views

0 comments


Africa > Chad > Viet Nam > Useful Info
Submitted on Jul 29, 2021 Useful Info

DAT Power

  • "Dựa trên kinh nghiệm và những thành quả đã đạt được, DAT quyết định tham gia vào lĩnh vực UPS bắt đầu từ năm 2020, với tên gọi DAT Power. Chúng tôi mong muốn góp đem đến cho thị trường Việt Nam những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và giải pháp năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần vào công cuộc bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
  • B163, Khu phố 3, Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP.HCM
  • Số điện thoại: 18006567
  • https://datpower.com.vn/